Saturday, April 9, 2011

读者题

诗词贴文没有了?
每日更新停止了?
为何不再书写了?
灵感兴趣不见了?
沉浸谈情说爱了?
忙碌论及婚嫁了?
事业功课压力了?
体力欠佳休息了?
失望老人失言了?
岛屿主子怎么了?
放弃猪猪岛屿了?

(猪猪代笔)

1 comment:

天使 said...

哇~
还有代笔哒?